Tên công ty: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiên Phú HD

Địa chỉ: Số 37, Mạc Hiển Tích, Khu 14, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương

Email: tbdthienphu@gmail.com
Điện thoại: 022 0386 1619  –  0983 325 345